• опис
  • застосування

Сепаратори органічних жирів (EST) служать головним чином для попереднього очищення стоків, що скидаються підприємствами харчової промисловості та гастрономії. Насамперед вони застосовуються в ресторанах, їдальнях, м’ясокомбінатах, молокозаводах та інших об’єктах з високим вмістом жирів у стічних водах (згідно з нормою PN-EN 1825 до жирів відносяться жири та олії рослинного або тваринного походження, нерозчинні або малорозчинні у воді, схильні до омилення).

separator-tluszczu-est-i-est-h 

 

 

 

 

 

 

EST

КОНСТРУКЦІЯ

Сепаратор розміщений усередині герметичного бетонного корпусу (див. Колодязі та бетонні резервуари), що зазвичай не потребує додаткового зміцнення. Залежно від місця встановлення сепаратора застосовуються чавунні або чавунно-бетонні люки – класів A15, B125, C250 та D400 або вище. Щоб люк розташовувався нарівні з поверхнею прилеглої території, монтується додаткова надбудова з бетонних кілець діаметром рівним діаметру корпусу. У разі значного заглиблення каналізації може застосовуватися компенсуюча плита та горловина з кілець Dw 1000. Вхідний та вихідний патрубки розміщені стандартно на лінії осі сепаратора. Можливе відхилення від осі входу-виходу (докладна інформація на каталожних картах), а також підключення кількох вхідних патрубків.

Сепаратор у бетонному резервуарі встановлюється на глибину до 10 м нижче за рівень ґрунту, не вимагає підготовки спеціального фундаменту та перевірки статичних розрахунків. Стандартна підготовка дна котловану передбачає виконання основи з бетону класів C8/10 (B10), товщиною не менше 10 см, шару добре ущільненого гравію або іншого крупнозернистого грунту.

Стічні води повинні підводитись до сепаратора гравітаційним шляхом (самотеком). Якщо необхідно перекачування стічних вод, рекомендується встановлювати КНС за сепаратором. Місце встановлення сепаратора має вибиратися з урахуванням безперешкодного доступу для асенізаційного транспорту.

З метою зниження експлуатаційних витрат та підвищення екологічної безпеки до сепаратора можуть підключатися сигналізуючі пристрої (див. Системи моніторингу), наприклад, датчики рівня осаду, жирів та датчик переповнення. Поточний моніторинг роботи споруди мінімізує необхідність місцевого контролю об’єктів та скорочує час, необхідний для заходів у відповідь з боку технічної служби у разі аварії.

У жировловлювачах відбувається відділення органічних жирів в результаті гравітації та флотації. Частинки жиру, що мають меншу щільність, ніж вода, збираються на її поверхні. Дефлектори спеціальної конструкції (на впуску і випуску), що знаходяться всередині корпусу, забезпечують відповідний потік вод і запобігають витоку відокремлених жирових речовин з сепаратора. Забруднення з більшою щільністю опадають на дно резервуару.

 

Сепаратори жиру з відстійником

Стічні води, забруднені завислими речовинами, повинні проходити попереднє очищення у відстійнику. Правильно спроектований відстійник повинен мати оптимальну ефективність очищення та відповідну місткість для збору осаду (вибір сепаратора з відстійником). Для видалення зі стічних вод особливо великих зважених речовин використовуються спеціальні кошики, сита та інші пристрої, що проціджують.

Відстійник може бути самостійним елементом очисної системи (див. Відстійники) або інтегрованим із сепаратором жирів.

Інтегрована система забезпечує компактність очисної установки без шкоди для високого ступеня очищення від нафтопродуктів та суспензій. Такі споруди знаходять застосування насамперед на територіях із високим рівнем урбанізації.

 

Вибір сепаратора жиру

Вибір сепаратора жиру обумовлений властивостями і кількістю вод, що очищаються, спрощений спосіб вибору для об’єктів громадського харчування – на основі вказівок (таб. 8) або виходячи з розрахованої пропускної здатності сепаратора (NS), згідно з нормою PN-EN 1825-2.

Якщо потрібний сепаратор жиру з відстійником, слід виконати додаткові розрахунки (таб. 9).

Ресторани та інші гастрономічні об’єкти / Кількість поданих обідів протягом доби Пропускна спроможність сепаратора
(NS)
до 200 2
201 до 400 4
401 до 700 7
701 до 1000 10
1001 до 1500 15
1501 до 2000 20
2001 до 2500* 25

* Більше 2500 обідів – слід додати до пропускної спроможності сепаратора:
0.75 на кожні 100 обідів (від 2500 до 3500 обідів)
0.50 на кожні 100 обідів (від 3501 до 4500 обідів)
0.25 на кожні 100 обідів (більше 4500 обідів)

Таб. 8. Вказівки щодо спрощеного вибору сепаратора жиру для об’єктів громадського харчування

Застосування
– ресторани,
– їдальні,
– м’ясокомбінати,
– молокозаводи та ін.