• опис
  • застосування

Основним завданням каналізаційної насосної станції є перекачування певного об’єму стічних вод на певну висоту та відстань за задану одиницю часу. Ці пристрої, на відміну від насосних станцій, використовують систему розділення твердих забруднюючих речовин у санітарних стічних водах. Це рішення дає низку переваг, пов’язаних з експлуатацією, обслуговуванням та обслуговуванням об’єкта.• Станція ETS призначена переважно для об’єктів з витратою стоків, що не перевищують 50 м3/год.

  • Установка ESS із двоканальним сепаратором твердих домішок застосовується на об’єктах із витратою стоків, що перевищує 50 м3/год.
  • Установка ESS із сепаратором твердих домішок інтегрована з корпусом із полімерних матеріалів високої щільності – PEHD

Насосні установки Ecol-Unicon мають маркування CE згідно з нормою PN-EN 12050-1:2002.

Переваги

  • можливість проведення сервісних робіт у технологічних елементах однієї з двох ліній потоку без припинення роботи установки;
  • повне усунення неприємних запахів
  • модуль з нержавіючої сталі або PEHD – відсутність необхідності застосування додаткових антикорозійних покриттів
  • швидкий та неутруднений доступ у сервісних цілях до будь-яких елементів обладнання – насосів, сепаратора, гнучких заслінок сепаратора, зворотної та запірної арматури та до вхідного розподільника;
  • застосування насосів будь-якого виробника, підібраних індивідуально на основі проектної специфікації або виходячи з побажань користувача.

 

відділення твердих домішок та відсутність контакту робочого колеса із забрудненнями продовжує термін служби агрегату та дозволяє застосовувати насоси з меншим вільним проходом та кращою ефективністю – скорочення експлуатаційних витрат

 

Сухі каналізаційні насосні станції (ETS, ESS), як і установки (EPS) служать для перекачування стічних вод. Станції знаходять застосування в умовах неоднорідного рельєфу місцевості – на територіях з низькою щільністю населення, на побутових та промислових об’єктах, що розташовані на значній відстані від зливальних станцій, а також у міських агломераціях. Спостережуване збільшення вмісту твердих частинок у стічних водах, як наслідок економії води, призводить до того, що все частіше раціональним рішенням є використання насосних установок (таб. 1). Відділення твердих фракцій у насосних установках підвищує ефективність та надійність системи, а також дозволяє застосовувати високоефективні насоси (з меншим діаметром вільного проходу). Розміщення насосів та ретенційного модуля в «сухій установці» суттєво покращує умови експлуатації та техобслуговування. Герметична накопичувальна камера оснащена трубчастим фільтром, що повністю усуває неприємні запахи. Рішення про вибір традиційної насосної станції («мокрої установки»), сухої насосної станції із сепарацією твердих частинок («сухої установки» із сепарацією забруднень) або проміжного варіанту – «сухої» насосної станції (перекачування без сепарації забруднень) приймається за домовленістю між інвестором, користувачем та проектувальником.

Експлуатація

 Суха насосна станція (ETS, ESS) працює в автоматичному режимі, не потребує поточного обслуговування та частих сервісних робіт. Установка має проходити детальний техогляд. Зважаючи на різнорідність складу стічних вод частоту техоглядів слід встановлювати в індивідуальному порядку – як мінімум раз на рік. Попереднє техобслуговування насосів та електричних пристроїв слід проводити відповідно до документації виробника.

Перший огляд повинен бути проведений протягом шести місяців з моменту запуску пристрою, а в наступний період, при нормальному навантаженні, раз на рік. Відсутність техоглядів відповідно до рекомендацій виробника тягне за собою втрату права на гарантію.