• опис
 • застосування

КОНСТРУКЦІЯ

Ламельні сепаратори – це пристрої, конструкція яких дозволяє відокремлювати і утримувати як нафтові речовини, так і завислі речовини (пісок, шлам) у дощовій і талій воді, що стікає з будь-якого типу водозбору.

Ламельні сепаратори складаються з герметичного бетонного корпусу (діаметрів Ø1000–3000 або окрему камеру резервуару), зазвичай не потребують додаткового обважнення. Залежно від розташування сепаратора застосовуються чавунні або чавунобетонні люки класом А15, В125, С250 і D400. Для пристосування положення кришки сепаратора до висоти землі використовується додаткова надбудова з бетонних кілець діаметром, що відповідає діаметру корпусу. У випадку великої глибини установки можна використовувати редукційну плиту та димохід із кілець Dw = 1000. Вхід і вихід зазвичай розташовані на осі сепаратора. Однак можливе відхилення осі входу і випуску (подробиці в техпаспортах), а також з’єднання декількох входів.

Сепаратор у бетонному резервуарі встановлюється на глибину до 10 м нижче за рівень ґрунту, що не вимагає підготовки спеціального фундаменту та перевірки статичних розрахунків.

Стандартна підготовка дна котловану передбачає виконання основи з бетону класів C8/10 (B10), товщиною не менше 10 см, шару добре ущільненого гравію або іншого крупнозернистого грунту.

Стічні води повинні підводитись до сепаратора гравітаційним шляхом (самопливом). Якщо необхідно перекачування стічних вод, рекомендується встановлювати КНС за сепаратором. Місце встановлення сепаратора повинно вибиратися з урахуванням безперешкодного доступу до асенізаційного транспорту.

Корпус сепаратора також може бути виготовлений із пластику PE-HD (подробиці на каталожних картках сепараторів).

 З метою зниження експлуатаційних витрат і підвищення екологічної безпеки до сепаратора можна підключити систему сигналізації EU-AL, оснащену датчиками осаду, нафти і переливу. Постійний моніторинг роботи пристрою зводить до мінімуму необхідність локального контролю об’єктів і скорочує час реакції технічних служб у разі збою.

Спосіб проектування відстійника залежить від умов розташування, типу попередньо очищених технологічних стічних або дощових стоків, витрат і передбачуваної кількості суспензії у вхідних стічних водах (відстійники). Рекомендації щодо вибору відстійника (згідно з PN-EN 858-2)

 

ВІДДІЛЕННЯ зважених речовин – ВЗАЄМОДІЯ СЕПАРАТОРІВ З ВІДСТОЙНИКОМ

Стічні води з високою концентрацією завислих речовин повинні піддаватися попередньому очищенню у відстійнику. Ecol-Unicon пропонує сепаратори нафтопродуктів з відстійником у двох конфігураціях:

 • з інтегрованим відстійником,
 • з відстійником у окремому резервуарі.

Вибір проекту відстійника залежить від місцевих варунків, виду стічних вод, що підчищаються (атмосферні або технологічні стічні води), величини потоків і передбачуваної концентрації зважених речовин у водах (Відстійники).

ПРИНЦИП ДІЇ

Ламельні сепаратори відділяють нафтові речовини за допомогою процесів флотації та седиментації. Забруднена вода, що протікає в системі дощової каналізації, надходить у сепаратор через вхідну камеру, конструкція якої забезпечує заспокоєння потоку та одночасне спрямування потоку стічних вод. Розділення забруднюючих речовин відбувається при багатошаровому протіканні забруднених вод через пакети ламелей. Потім очищена стічна вода надходить у дренажну камеру, обладнану запіркою, що запобігає витікання вмісту сепараційної камери в неї в разі переповнення стічної води в пристрої (наприклад, викликаного затопленням сепаратора в результаті зворотного потоку з приймач). Застосовувана технологія розділення нафтопродуктів додатково дозволяє утримувати завислі речовини, що збираються на дні сепараційної камери.

Розріз ламельного сепаратора ESL-Z

 

Тонкошарові модулі можна демонтувати у будь-який момент, виймаючи з сепаратора за допомогою наявної спеціальної рукоятки

Очищення нафтовідділювача може проводитися з поверхні землі та не вимагає спускатися всередину пристрою.

 

certyfikat EPD

 

Декларація про екологічний продукт типу III (EPD) підкреслює найвищі екологічні стандарти наших продуктів. Як перша компанія у галузі водопостачання та водовідведення, Ecol-Unicon гарантує продукцію неперевершеної якості та відповідальності щодо довкілля, тим самим відповідаючи вимогам стандартів EN 15804 та ISO 14025.

 

СЕПАРАЦІЯ ЗАВИСЛИХ РЕЧОВИН – СПІВПРАЦЯ ЛАМЕЛЕВОГО СЕПАРАТОРА З ВІДСТІЙНИКОМ

Стічні води, забруднені завислими речовинами, необхідно попередньо очистити у відстійнику. Правильно сконструйований відстійник повинен забезпечувати оптимальну ефективність очищення та відповідну ємність для зберігання осаду.

Відстійник може бути автономним або у комплексі з ламельним сепаратором, випускається в двох варіантах:

 • в одному корпусі – ESL-ZH

 • в одному корпусі ESL-ZO

 • в двох корпусах – ESL-OW

Комплексна система спрямована на зменшення поверхні очисної установки при забезпеченні високого ступеня очищення нафтових речовин і суспензій. Застосовується в першу чергу в районах з високим ступенем урбанізації.

За бажанням можливе дообладнання сигналізуючою установкою (Системи моніторингу) або підключення до інтелігентної системи керування атмосферними стічними водами Bumerang.

Переваги ламельних сепараторів ESL-Z

 • Відділювач І класу згідно з нормою PN-EN 858.
 • Висока ефективність, доведена випробуваннями, результати яких підтверджено нотифікованим органом.
 • Технічні рішення, які враховують умови конкретного зливного пункту та приймача стічних вод.
 • Безпека – відсутність ризику вимивання нафтопродуктів за максимального потоку (Qmax).
 • Можливість конфігурації тонкошарових модулів у накопичувальних резервуарах залежно від величини потоку.
 • Залізобетонні резервуари C35/45 або вищого класу, протестовані в різних умовах, що забезпечують герметичність і довговічність споруди.
 • Простота встановлення та експлуатації.
 • Можливість дообладнання пристроєм для відбору проб.
 • Можливість дообладнання сигналізуючим пристроєм або підключення до інтелігентної системи керування атмосферними стічними водами Bumerang.
 • Можливість встановлення на різних глибинах шляхом застосування
 • Можливість встановлення у зоні проїжджої частини.

Усі сепаратори можуть поставлятися у пластиковому корпусі (клас міцності згідно з нормою PN-EN ISO 9969:2008).

ЗАСТОСУВАННЯ ЛАМЕЛЬНИХ СЕПАРАТОРІВ

 Сепаратори встановлюються в мережах дощової каналізації як пристрої, що є одним з елементів попереднього очищення дощових стоків із водозбірників, що піддаються забрудненню нафтопродуктами – міських, дорожніх і господарських.

Найчастіше їх використовують для:

 • Басейни з більшими потоками стічних вод, що характеризуються різним навантаженням на потік стічних вод і різним навантаженням забруднюючих речовин у сирих стічних водах (завислі, нафтові речовини та інші), наприклад, випуски муніципальних дощових колекторів, стоянки великої площі та зони маневрування, промислові підприємства і території, логістичні центри, аеропорти, дороги та шосе.